اصولأ تفلون ماده ای پلاستیکی که از ترکیب کربن و مواد اولیه فلوراید ساخته شده است.  زنجیره دراز پلاستیکی کربن(مخلوط شده با موادی دیگر) با فلوراید پوشش داده می شود. بین کربن و فلوراید پیوند بسیار قوی وجود دارد که از نفوذ مواد. زنگ زدگی و فرسایش جلوگیری می کند. از تفلون در صنایع گوناگون استفاده می شود نوعی که برای ظروف آشپزی بکار می رود Poly Tetra Floraid Etylen یا PTFE نام دارد. از آنجایی که تفلون یک ماده کاملأ عیر فعال است گذاشتن آن بر روی تابه کار سختی است. ابتدا تابه را ماسه سایی(Sand Blass) سپس گونه ای از رنگ آستر(نوعی رنگ کمپوزیت) به آن زده می شود سپس تفلون را که در ۳۲۲۷ درجه(در این درجه خاصیت چسبندگی دارد) حرارت داده شده است را به آن می پاشند.