تبلیغات
دانشنامه علوم تجربی - انرژی ( فصل 5 علوم اول راهنمایی)
 
دانشنامه علوم تجربی
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را
درباره وبلاگ


با عرض سلام
من محمود دره زرشكی دبیر علوم تجربی ناحیه 2 استان یزد هستم وبه شما خوش آمد می گویم . این وبلاگ جهت یادگیری آسان علوم دوره راهنمایی طراحی شده و شامل مطالب علمی و خلاصه درسها و نمونه سوالات مختلف می باشد. امیدوارم برای همه ی كاربران گرامی مفید واقع شود. منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده تان هستیم .

مدیر وبلاگ : محمود دره زرشكی
نظرسنجی
كیفیت مطالب و عملكرد این وبلاگ را چگونه ارزیابی می كنید ؟
در محیط اطراف ما چیزهایی در حال حركت  هستند.موادی تغییر می كنند و خاصیت آنها عوض می شود .در تمام این پدیده ها، عامل مشتركی وجود دارد.

 

به ادامه مطلب بروید

.:: انرژی ::.

 

انرژی را توانایی انجام كار گویند.
انرژی عاملی است كه باعث حركت یا تغییراتی در مواد می شود.
یكای اندازه گیری انرژی به افتخار دانشمند به نام جیمز ژول ، ژول نامیده شده است.
دسته بندی انرژی به دو صورت انجام می گیرد.

الف: بر اساس صورتهای انرژی
 ب : 
بر اساس انواع انرژی الف: صورت های انرژی


1) انرژی شیمیایی:

صورتی از انرژی است كه در مولكول های بعضی از مواد ذخیره شده است. انرژی موجود در مواد غذایی،انرژی سوخت هایی چون نفت و بنزین و ...


این صورت انرژی را نمی توان از روی ظاهر آن تشخیص داد و برای آزاد كردن این انرژی ، یك تغییر شیمیایی لازم است.
در هر گرم از غذایی كه ما می خوریم و یا سوختی كه در ماشین می ریزیم، مقداری انرژی شیمیایی ذخیره شده است.
این انرژی را با واحد كیلوژول بر گرم بیان می كنند. به طور مثال انرژی شیمیایی نفت 9/47 كیلوژول بر گرم است یعنی در هر گرم نفت مقدار 9/47 كیلوژول (47900 ژول) انرژی شیمیایی ذخیره شده است.
یكی از مشكلات بسیار مهم استفاده از سوخت ها، آلوده كردن هوا به علت تولید گازهای كربن دی اكسید و گوگرد دی اكسید است.


2) انرژی گرمایی :

صورتی از انرژی است كه به جنبش مولكول ها بستگی داد.
هرچه تعداد مولكول های یك جسم بیشتر و جنبش مولكول های آن بیشتر باشد. انرژی گرمایی آن بیشتر است.
از این انرژی در پختن غذا، گرم كردن خانه و ... استفاده می شود.


3) انرژی نورانی:

صورتی از انرژی است كه از جایی به جای دیگر منتقل می شود.


4) انرژی الكتریكی:

یكی از صورتهای انرژی است كه در زندگی روزمره بیشترین استفاده را دارد.
زیرا این انرژی به راحتی منتقل شده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی تبدیل می شود.
انرژی الكتریكی را می توان از طرق باد، آبهای جاری و سوزاندن سوختها به دست آورد.

5) انرژی صوتی:

این صورت انرژی باعث حركت مولكول های هوا شده و به آسانی از یك نقطه به نقطه دیگر منتقل می شود.

6) انرژی مكانیكی:

تمام اجسام در حال حركت دارای انرژی مكانیكی هستند.

     


7) انرژی هسته ای (اتمی):

در هسته بعضی از اتم های سنگین مانند اتم اورانیوم و توریم انرژی قابل ملاحظه ای ذخیره شده است.
این انرژی مانند انرژی شیمیایی از روی ظاهر آن قابل تشخیص نیست و برای آزاد كردن آن یك واكنش هسته ای لازم است.
اگر هسته اتم های سنگین شكافته شود مقدار قابل ملاحظه ای انرژی بخصوص گرما تولید می كند. از این انرژی برای به كار انداختن توربین های بخار برای تولید برق استفاده می شود.
شما در سالهای آینده با این انرژی و راههای آزاد كردن انرژی هسته ای به طور كامل آشنا خواهید شد.


ب) انواع انرژی


1) انرژی پتانسیل :

انرژی ذخیره شده در اجسام را انرژی پتانسیل می گویند.
وقتی فنری كشیده یا فشرده می شود و یا وزنه ای از سقف آویزان می شود دارای انرژی ذخیره شده است.
این انرژی به صورتهای مختلف در مواد ذخیره می شود، بنابراین انرژی پتانسیل انواع گوناگونی دارد.


الف) انرژی پتانسیل گرانشی:

شخصی كه روی پله نردبانی ایستاده است. جسمی كه بر روی طاقچه قرار دارد. سنگی كه بالای كوه قرار دارد.

همه دارای انرژی ذخیره شده هستند.
این نوع انرژی كه جسم فقط به علت ارتفاعش از سطح زمین دارد، انرژی پتانسیل گرانشی نام دارد.
یكای اندازه گیری انرژی پتانسیل گرانشی( 
U ) ، ژول (j) می باشد.

عوامل موثر بر انرژی پتانسیل گرانشی: 
1) جرم جسم(m)

یكای اندازه گیری: كیلوگرم(kg) 
هرچه جرم جسم بیش تر باشد، انرژی بیش تری در جسم ذخیره می شود.

2) ارتفاع جسم از سطح زمین(h)

یكای اندازه گیری: متر(m)
هرچه ارتفاع جسم از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی پتانسیل گرانشی نیز بیشتر خواهد بود.

3) شتاب گرانش زمین (g)

یكای اندازه گیری: متر بر مجذوز ثانیه ( )
شتاب گرانشی بر روی سطح زمین معادل  10 است.
(در فصل بعد - نیرو - با این مفهوم بیشتر آشنا خواهید شد.)
انرژی پتانسیل گرانشی به روش زیر محاسبه می شود:

 

ب)انرژی پتانسیل كشسانی:

اگر فنری را كشیده یا فشرده كنیم مقداری انرژی در فنر ذخیره می شود.
هر چه فنر بیشتر كشیده یا فشرده شود ، انرژی ذخیره شده در آن بیشتر است.
انرژی ذخیره شده در فنر را انرژی پتانسیل كشسانی می گویند.


ج) انرژی پتانسیل الكتریكی:

انرژی ذخیره شده در بارهای الكتریكی را می گویند.
با این انرژی در سال های آینده به طور كامل آشنا خواهد شد.


2) انرژی جنبشی:

انرژی كه جسم به علت حركت خود دارد، انرژی جنبشی گفته می شود.
باد، آب جاری، اتومبیل در حال حركت، پرنده ی در حال پرواز و ... دارای انرژی جنبشی هستند.


عوامل موثر بر انرژی جنبشی:

الف) جرم جسم(m)

یكای اندازه گیری : كیلو گرم(kg) 
هرچه جرم جسم متحرك بیشتر باشد، انرژی جنبشی آن نیز بیشتر است.


ب) مجذور سرعت 

یكای اندازه گیری:  (متر بر ثانیه)
هرچه جسم با سرعت بیشتری حركت كند، انرژی جنبشی آن بیشتر خواهد بود.

انرژی جنبشی (k) را به روش زیر می توان محاسبه كرد:

 

مثال: شخصی به جرم 50 كیلو گرم با سرعت 2 متر بر ثانیه در حال حركت است . انرژی جنبشی این شخص را محاسبه كنید.

 

نكته: انرژی از هر صورتی كه باشد ممكن است از نوع جنبشی یا پتانسیل باشد.
انرژی گرمایی ، نورانی، الكتریكی از نوع جنبشی و انرژی شیمیایی و هسته ای از نوع پتانسیل هستند.
انرژی مكانیكی هم به شكل انرژی جنبشی و هم به شكل انرژی ذخیره شده(پتانسیل ) می تواند باشد.

 

مثال:
انرژی وزنه آویخته شده، فنر كشیده شده            مكانیكی از نوع پتانسیل است.


انرژی وزنه رها شده، فنر رها شده            مكانیكی از نوع جنشی است.

 


گلوله در نقطه 1 دارای انرژی پتانسیل مكانیكی است. زیرا گلوله از سطح زمین ارتفاع دارد.
گلوله در نقطه 3 دارای انرژی مكانیكی جنبشی است . زیرا گلوله در حال حركت است.

 


تبدیل انرژی:

در شرایط مناسب انرژی را می توان از یك صورت به صورت دیگر یا از یك نوع به نوع دیگر تبدیل كرد.

چند مثال برای تبدیل انرژی:

 مكانیكی   انرژی الكتریكی


  گرما   انرژی الكتریكی


انرژی جنبشی  انرژی پتانسیل


نورانی و گرمایی  انرژی الكتریكی


 انرژی جنبشی  انرژی پتانسیل


 انرژی نورانی  انرژی شیمیایینكته: منبع اصلی تمام صورتها و انواع انرژی ، خورشید است.

 

به طور مثال انرژی موجود در مواد غذایی ، انرژی شیمیایی است.
گیاهان سبز با استفاده از انرژی نورانی خورشید عمل فتوسنتز(غذاسازی) را انجام می دهند. در این عمل انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. این انرژی در گیاهان ذخیره می شود . با خوردن این گیاهان و یا حیواناتی كه از این گیاهان تغذیه كرده اند، این انرژی به بدن ما منتقل می شود. در هنگام فعالیت های روزمره این انرژی آزاد شده و به صورت های مختلفی به خصوص گرما و مكانیكی تبدیل می شود.


پایستگی انرژی :
قانون پایستگی انرژی بیان می كند كه انرژی نه خود به خود به وجود می آید و نه خود به خود نابود می شود، بلكه از صورتی به صورت دیگر یا از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود. معمولاً وقتی می خواهیم یك صورت انرژی را به صورت دیگر تبدیل كنیم، مقداری از انرژی اولیه به صورت های دیگری كه مورد نظر ما نیست تبدیل می شود.

مثال 1:

یك ماشین اسباب بازی را در نظر بگیرید كه به طور كامل كوك شده است اگر آنر ا رها كنید. انرژی پتانسیل كشسانی آن آزاد شده و به انرژی جنبشی مكانیكی تبدیل می شود ولی بعد از توقف اسباب بازی چرخهای آن نیز گرم شده است. یعنی بخشی از انرژی پتانسیل به انرژی گرمایی نیز تبدیل شده است.
این انرژی گرمایی در اثر اصطكاك چرخ ها با زمین و اصطكاك مولكول های هوا با بدنه اسباب بازی بوجود آمده است.


مثال 2:

وقتی یك خودرو حركت می كند . انرژی شیمیایی ذخیره شده در بنزین به انرژی مكانیكی (حركتی) تبدیل می شود، اما بخشی از این انرژی به گرما تبدیل می شود به همین دلیل و قتی خودرو را روشن می كنیم، پس از مدتی موتور آن داغ می شود.

میدانیم منبع اصلی تمام انرژی ها ، خورشید است.
در مثال 1 ، انرژی موجود در اسباب بازی چگونه از خورشید تأمین می شود؟

 

 

 

نوع مطلب : آموزش علوم اول متوسطه جدید ( هفتم )، 
برچسب ها : انرژی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:36 ق.ظ

You've made your point!
cialis efficacit cialis generic tadalafil buy click here take cialis cialis pills price each cialis generico online cialis tablets cialis sicuro in linea buy name brand cialis on line prezzo di cialis in bulgaria cialis 100mg suppliers
شنبه 3 شهریور 1397 03:02 ب.ظ
We're a group of volunteers and opening a new scheme in our
community. Your website provided us with valuable information to work on. You've done a formidable job and our entire community will be grateful to you.
پنجشنبه 25 مرداد 1397 09:09 ب.ظ
If some one desires to be updated with hottest technologies afterward he must be visit this website and
be up to date everyday.
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:01 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I
am attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:53 ب.ظ
Very good article! We will be linking to this great article on our
website. Keep up the great writing.
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:56 ق.ظ

Useful write ups. Many thanks!
where can i get viagra online buy generic sildenafil online buy women viagra how to get viagra cheap viagra to buy online generic viagra pharmacy where can you buy viagra uk how do i get viagra with a prescription sildenafil and viagra where can i buy sildenafil online
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:25 ق.ظ

You said it adequately.!
canadian discount cialis cialis coupon viagra vs cialis calis cialis in sconto weblink price cialis buy cialis online nz cialis online napol cialis prezzo di mercato cialis coupons printable
یکشنبه 21 مرداد 1397 05:48 ق.ظ
I don't even know how I ended up here, but
I thought this post was good. I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you
are not already ;) Cheers!
پنجشنبه 18 مرداد 1397 01:36 ب.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your blog.

It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more
often. Did you hire out a developer to create your theme?
Excellent work!
یکشنبه 31 تیر 1397 02:47 ق.ظ
free casino games and poker
online casino
casino games real money
casino games slots
جمعه 29 تیر 1397 01:19 ق.ظ
casino online application
best online casino games free
casino online usa
casino games slots
یکشنبه 24 تیر 1397 04:56 ق.ظ
casino online
online casinos 2016
online casinos 2016
casino online
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:45 ب.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of information.

link for you cialis price wow cialis tadalafil 100mg cialis prices in england cialis en 24 hora cialis online holland acquistare cialis internet deutschland cialis online cipla cialis online cialis tablets for sale where to buy cialis in ontario
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 10:08 ب.ظ
Hey Theгe. I discovvered y᧐ur Ƅlog uѕing msn.
That is an extremely smartly written artiⅽle.
I'll make sure to bookmark it and come back to read extra of your useful info.
Thanks for the post. I will definitely rеtսrn.
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:39 ب.ظ

Great stuff. Many thanks.
cuanto cuesta cialis yaho tadalafil cialis arginine interactio cialis side effects achat cialis en itali cialis with 2 days delivery we choice cialis uk generic cialis at walmart low cost cialis 20mg prescription doctor cialis
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:45 ق.ظ

Amazing tons of superb information.
buy viagra onlines sildenafil online uk order viagra online without a prescription viagra dosage viagra with a prescription buy viagra online pharmacy generic viagra canadian viagra where can u buy viagra buy cheap viagra pills online
جمعه 3 فروردین 1397 08:05 ق.ظ

Truly a lot of very good material.
warnings for cialis calis opinioni cialis generico cialis dosage recommendations cialis soft tabs for sale side effects for cialis cialis kaufen wo cialis for sale tadalafil generic precios cialis peru
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:28 ب.ظ
همکاران چه چیزی، پاراگراف دلخواه و استدلال های دلخواه
در این محل اظهار نظر کردم، من در واقع از این کار لذت می برم.
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:55 ق.ظ
سلام، این مقاله واقعا خوب است و من
در مورد وبلاگ نویسی چیزهای زیادی از آن یاد گرفته اید.
با تشکر.
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:22 ق.ظ
هی، وبلاگ بسیار خوب!
دوشنبه 20 شهریور 1396 04:54 ق.ظ
HEYA من برای اولین بار اینجا هستم. من پیدا کردم
این هیئت مدیره و من برای پیدا کردن این واقعا مفید است و به من کمک زیادی کرد.

من امیدوارم که یک چیز را پشت سر بگذارم و به دیگران کمک کنم
من
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:51 ق.ظ
من حتی نمی دانم که چطور به اینجا رسیدم، اما این فکر را می کرد
پست خوب بود من نمی دانم شما چه کسی هستید، اما مطمئنا می خواهید
اگر بلافاصله به وبلاگنویسی معروف بپیوندید؛) با تشویق!
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:58 ب.ظ
من اغلب وبلاگ می کنم و واقعا از مطالب شما تشکر می کنم.
مقاله شما واقعا مورد علاقه من است. من قصد دارم
توجه داشته باشید از وب سایت خود و نگه داشتن چک برای جزئیات جدید در مورد یک بار در هفته است.
من برای خوراک RSS شما نیز انتخاب کردم.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:03 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?
چهارشنبه 3 خرداد 1396 02:12 ب.ظ
It's actually a cool and useful piece of info.
I am happy that you shared this helpful info with us.
Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:17 ب.ظ
Great post. I was checking constantly this blog
and I'm impressed! Extremely helpful info specifically the last part :) I care for
such info much. I was seeking this particular info for a long time.
Thank you and good luck.
شنبه 23 اردیبهشت 1396 04:50 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for
quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
your blog and I look forward to your new updates.
جمعه 25 فروردین 1396 06:30 ب.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the
site is very good.
چهارشنبه 16 فروردین 1396 03:34 ب.ظ
I've been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content
as you did, the web will be a lot more useful than ever before.
دوشنبه 22 اسفند 1390 10:31 ب.ظ
خیلی خوب بود من از دوبی هستم این جا خیلی وضیعت اموزشی خوب نیست
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد تقویم

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت