دانشنامه علوم تجربی
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را
درباره وبلاگ


با عرض سلام
من محمود دره زرشكی دبیر علوم تجربی ناحیه 2 استان یزد هستم وبه شما خوش آمد می گویم . این وبلاگ جهت یادگیری آسان علوم دوره راهنمایی طراحی شده و شامل مطالب علمی و خلاصه درسها و نمونه سوالات مختلف می باشد. امیدوارم برای همه ی كاربران گرامی مفید واقع شود. منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده تان هستیم .

مدیر وبلاگ : محمود دره زرشكی
نظرسنجی
كیفیت مطالب و عملكرد این وبلاگ را چگونه ارزیابی می كنید ؟
در محیط اطراف ما چیزهایی در حال حركت  هستند.موادی تغییر می كنند و خاصیت آنها عوض می شود .در تمام این پدیده ها، عامل مشتركی وجود دارد.

 

به ادامه مطلب بروید

.:: انرژی ::.

 

انرژی را توانایی انجام كار گویند.
انرژی عاملی است كه باعث حركت یا تغییراتی در مواد می شود.
یكای اندازه گیری انرژی به افتخار دانشمند به نام جیمز ژول ، ژول نامیده شده است.
دسته بندی انرژی به دو صورت انجام می گیرد.

الف: بر اساس صورتهای انرژی
 ب : 
بر اساس انواع انرژی الف: صورت های انرژی


1) انرژی شیمیایی:

صورتی از انرژی است كه در مولكول های بعضی از مواد ذخیره شده است. انرژی موجود در مواد غذایی،انرژی سوخت هایی چون نفت و بنزین و ...


این صورت انرژی را نمی توان از روی ظاهر آن تشخیص داد و برای آزاد كردن این انرژی ، یك تغییر شیمیایی لازم است.
در هر گرم از غذایی كه ما می خوریم و یا سوختی كه در ماشین می ریزیم، مقداری انرژی شیمیایی ذخیره شده است.
این انرژی را با واحد كیلوژول بر گرم بیان می كنند. به طور مثال انرژی شیمیایی نفت 9/47 كیلوژول بر گرم است یعنی در هر گرم نفت مقدار 9/47 كیلوژول (47900 ژول) انرژی شیمیایی ذخیره شده است.
یكی از مشكلات بسیار مهم استفاده از سوخت ها، آلوده كردن هوا به علت تولید گازهای كربن دی اكسید و گوگرد دی اكسید است.


2) انرژی گرمایی :

صورتی از انرژی است كه به جنبش مولكول ها بستگی داد.
هرچه تعداد مولكول های یك جسم بیشتر و جنبش مولكول های آن بیشتر باشد. انرژی گرمایی آن بیشتر است.
از این انرژی در پختن غذا، گرم كردن خانه و ... استفاده می شود.


3) انرژی نورانی:

صورتی از انرژی است كه از جایی به جای دیگر منتقل می شود.


4) انرژی الكتریكی:

یكی از صورتهای انرژی است كه در زندگی روزمره بیشترین استفاده را دارد.
زیرا این انرژی به راحتی منتقل شده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی تبدیل می شود.
انرژی الكتریكی را می توان از طرق باد، آبهای جاری و سوزاندن سوختها به دست آورد.

5) انرژی صوتی:

این صورت انرژی باعث حركت مولكول های هوا شده و به آسانی از یك نقطه به نقطه دیگر منتقل می شود.

6) انرژی مكانیكی:

تمام اجسام در حال حركت دارای انرژی مكانیكی هستند.

     


7) انرژی هسته ای (اتمی):

در هسته بعضی از اتم های سنگین مانند اتم اورانیوم و توریم انرژی قابل ملاحظه ای ذخیره شده است.
این انرژی مانند انرژی شیمیایی از روی ظاهر آن قابل تشخیص نیست و برای آزاد كردن آن یك واكنش هسته ای لازم است.
اگر هسته اتم های سنگین شكافته شود مقدار قابل ملاحظه ای انرژی بخصوص گرما تولید می كند. از این انرژی برای به كار انداختن توربین های بخار برای تولید برق استفاده می شود.
شما در سالهای آینده با این انرژی و راههای آزاد كردن انرژی هسته ای به طور كامل آشنا خواهید شد.


ب) انواع انرژی


1) انرژی پتانسیل :

انرژی ذخیره شده در اجسام را انرژی پتانسیل می گویند.
وقتی فنری كشیده یا فشرده می شود و یا وزنه ای از سقف آویزان می شود دارای انرژی ذخیره شده است.
این انرژی به صورتهای مختلف در مواد ذخیره می شود، بنابراین انرژی پتانسیل انواع گوناگونی دارد.


الف) انرژی پتانسیل گرانشی:

شخصی كه روی پله نردبانی ایستاده است. جسمی كه بر روی طاقچه قرار دارد. سنگی كه بالای كوه قرار دارد.

همه دارای انرژی ذخیره شده هستند.
این نوع انرژی كه جسم فقط به علت ارتفاعش از سطح زمین دارد، انرژی پتانسیل گرانشی نام دارد.
یكای اندازه گیری انرژی پتانسیل گرانشی( 
U ) ، ژول (j) می باشد.

عوامل موثر بر انرژی پتانسیل گرانشی: 
1) جرم جسم(m)

یكای اندازه گیری: كیلوگرم(kg) 
هرچه جرم جسم بیش تر باشد، انرژی بیش تری در جسم ذخیره می شود.

2) ارتفاع جسم از سطح زمین(h)

یكای اندازه گیری: متر(m)
هرچه ارتفاع جسم از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی پتانسیل گرانشی نیز بیشتر خواهد بود.

3) شتاب گرانش زمین (g)

یكای اندازه گیری: متر بر مجذوز ثانیه ( )
شتاب گرانشی بر روی سطح زمین معادل  10 است.
(در فصل بعد - نیرو - با این مفهوم بیشتر آشنا خواهید شد.)
انرژی پتانسیل گرانشی به روش زیر محاسبه می شود:

 

ب)انرژی پتانسیل كشسانی:

اگر فنری را كشیده یا فشرده كنیم مقداری انرژی در فنر ذخیره می شود.
هر چه فنر بیشتر كشیده یا فشرده شود ، انرژی ذخیره شده در آن بیشتر است.
انرژی ذخیره شده در فنر را انرژی پتانسیل كشسانی می گویند.


ج) انرژی پتانسیل الكتریكی:

انرژی ذخیره شده در بارهای الكتریكی را می گویند.
با این انرژی در سال های آینده به طور كامل آشنا خواهد شد.


2) انرژی جنبشی:

انرژی كه جسم به علت حركت خود دارد، انرژی جنبشی گفته می شود.
باد، آب جاری، اتومبیل در حال حركت، پرنده ی در حال پرواز و ... دارای انرژی جنبشی هستند.


عوامل موثر بر انرژی جنبشی:

الف) جرم جسم(m)

یكای اندازه گیری : كیلو گرم(kg) 
هرچه جرم جسم متحرك بیشتر باشد، انرژی جنبشی آن نیز بیشتر است.


ب) مجذور سرعت 

یكای اندازه گیری:  (متر بر ثانیه)
هرچه جسم با سرعت بیشتری حركت كند، انرژی جنبشی آن بیشتر خواهد بود.

انرژی جنبشی (k) را به روش زیر می توان محاسبه كرد:

 

مثال: شخصی به جرم 50 كیلو گرم با سرعت 2 متر بر ثانیه در حال حركت است . انرژی جنبشی این شخص را محاسبه كنید.

 

نكته: انرژی از هر صورتی كه باشد ممكن است از نوع جنبشی یا پتانسیل باشد.
انرژی گرمایی ، نورانی، الكتریكی از نوع جنبشی و انرژی شیمیایی و هسته ای از نوع پتانسیل هستند.
انرژی مكانیكی هم به شكل انرژی جنبشی و هم به شكل انرژی ذخیره شده(پتانسیل ) می تواند باشد.

 

مثال:
انرژی وزنه آویخته شده، فنر كشیده شده            مكانیكی از نوع پتانسیل است.


انرژی وزنه رها شده، فنر رها شده            مكانیكی از نوع جنشی است.

 


گلوله در نقطه 1 دارای انرژی پتانسیل مكانیكی است. زیرا گلوله از سطح زمین ارتفاع دارد.
گلوله در نقطه 3 دارای انرژی مكانیكی جنبشی است . زیرا گلوله در حال حركت است.

 


تبدیل انرژی:

در شرایط مناسب انرژی را می توان از یك صورت به صورت دیگر یا از یك نوع به نوع دیگر تبدیل كرد.

چند مثال برای تبدیل انرژی:

 مكانیكی   انرژی الكتریكی


  گرما   انرژی الكتریكی


انرژی جنبشی  انرژی پتانسیل


نورانی و گرمایی  انرژی الكتریكی


 انرژی جنبشی  انرژی پتانسیل


 انرژی نورانی  انرژی شیمیایینكته: منبع اصلی تمام صورتها و انواع انرژی ، خورشید است.

 

به طور مثال انرژی موجود در مواد غذایی ، انرژی شیمیایی است.
گیاهان سبز با استفاده از انرژی نورانی خورشید عمل فتوسنتز(غذاسازی) را انجام می دهند. در این عمل انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. این انرژی در گیاهان ذخیره می شود . با خوردن این گیاهان و یا حیواناتی كه از این گیاهان تغذیه كرده اند، این انرژی به بدن ما منتقل می شود. در هنگام فعالیت های روزمره این انرژی آزاد شده و به صورت های مختلفی به خصوص گرما و مكانیكی تبدیل می شود.


پایستگی انرژی :
قانون پایستگی انرژی بیان می كند كه انرژی نه خود به خود به وجود می آید و نه خود به خود نابود می شود، بلكه از صورتی به صورت دیگر یا از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود. معمولاً وقتی می خواهیم یك صورت انرژی را به صورت دیگر تبدیل كنیم، مقداری از انرژی اولیه به صورت های دیگری كه مورد نظر ما نیست تبدیل می شود.

مثال 1:

یك ماشین اسباب بازی را در نظر بگیرید كه به طور كامل كوك شده است اگر آنر ا رها كنید. انرژی پتانسیل كشسانی آن آزاد شده و به انرژی جنبشی مكانیكی تبدیل می شود ولی بعد از توقف اسباب بازی چرخهای آن نیز گرم شده است. یعنی بخشی از انرژی پتانسیل به انرژی گرمایی نیز تبدیل شده است.
این انرژی گرمایی در اثر اصطكاك چرخ ها با زمین و اصطكاك مولكول های هوا با بدنه اسباب بازی بوجود آمده است.


مثال 2:

وقتی یك خودرو حركت می كند . انرژی شیمیایی ذخیره شده در بنزین به انرژی مكانیكی (حركتی) تبدیل می شود، اما بخشی از این انرژی به گرما تبدیل می شود به همین دلیل و قتی خودرو را روشن می كنیم، پس از مدتی موتور آن داغ می شود.

میدانیم منبع اصلی تمام انرژی ها ، خورشید است.
در مثال 1 ، انرژی موجود در اسباب بازی چگونه از خورشید تأمین می شود؟

 

 

 

نوع مطلب : آموزش علوم اول متوسطه جدید ( هفتم )، 
برچسب ها : انرژی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 1 مرداد 1398 05:12 ق.ظ
buy viagra onli
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">order viagra</a>
پنجشنبه 27 تیر 1398 08:28 ق.ظ
search viagra viagra find 76k buy
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">Viagra</a>
یکشنبه 2 تیر 1398 11:46 ق.ظ

Really a lot of beneficial data!
cialis daily where to buy cialis in ontario cialis pills import cialis cialis 05 only best offers cialis use cipla cialis online we recommend cheapest cialis cialis official site cialis purchasing
شنبه 1 تیر 1398 09:04 ب.ظ

You actually mentioned this adequately!
cialis 20 mg effectiveness enter site very cheap cialis can i take cialis and ecstasy estudios de cialis genricos does cialis cause gout cialis generico milano cialis rezeptfrei cialis 5mg billiger opinioni cialis generico when can i take another cialis
شنبه 1 تیر 1398 04:12 ق.ظ

You have made your stand very clearly!.
cialis cost generic cialis pill online cialis farmacias guadalajara cialis australia org cialis generika cialis super acti click here to buy cialis i recommend cialis generico female cialis no prescription safe site to buy cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 12:17 ب.ظ

You said this wonderfully.
we recommend cheapest cialis where cheapest cialis cialis cuantos mg hay cialis efficacit calis fast cialis online cialis lilly tadalafi tesco price cialis cialis dosage amounts buy cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:37 ب.ظ

You actually mentioned that effectively!
40 mg cialis what if i take acquistare cialis internet cialis 5 mg buy venta cialis en espaa cialis cipla best buy cialis dosage recommendations we recommend cheapest cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis sample pack cialis name brand cheap
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:28 ق.ظ

Truly a good deal of useful data!
we like it cialis soft gel discount cialis cialis mit grapefruitsaft look here cialis cheap canada comprar cialis navarr discount cialis buying cialis overnight cialis daily new zealand tadalafilo cialis therapie
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:55 ب.ظ

You reported this superbly.
generic cialis review uk cialis reviews tadalafil 20mg generic cialis at the pharmacy achat cialis en europe cialis generico in farmacia we recommend cialis info cialis official site cialis dosage recommendations cialis for daily use
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:54 ق.ظ

With thanks! Fantastic information!
cialis dosage recommendations click now cialis from canada are there generic cialis buy online cialis 5mg cialis name brand cheap cialis 5 mg effetti collateral cialis wir preise cialis for bph buying cialis in colombia cheap cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:28 ب.ظ

Whoa plenty of valuable info!
cialis qualitat how do cialis pills work buy original cialis cialis generique 5 mg cialis 5mg prix canadian drugs generic cialis prezzo cialis a buon mercato cialis 30 day sample cialis 05 order a sample of cialis
جمعه 24 خرداد 1398 08:16 ب.ظ

Thanks a lot! Numerous posts!

where to buy cialis in ontario only best offers cialis use free generic cialis where do you buy cialis safe site to buy cialis online buy brand cialis cheap fast cialis online cialis diario compra buy cialis uk no prescription weblink price cialis
جمعه 24 خرداد 1398 02:57 ب.ظ
Ꮤe uѕed gіant hens' eggs dropped into boiling water.
جمعه 24 خرداد 1398 08:01 ق.ظ
Cіnnamon can cuut back fɑsting bloоd sugar ranges.
جمعه 24 خرداد 1398 06:44 ق.ظ
Ƭhese codfish bzlls are delicious to eat plain.
جمعه 24 خرداد 1398 06:19 ق.ظ
I laѕtky stop when field was half full.
جمعه 24 خرداد 1398 05:41 ق.ظ

You actually reported that exceptionally well.
only now cialis 20 mg cialis para que sirve no prescription cialis cheap cialis for sale south africa we choice free trial of cialis low dose cialis blood pressure cialis vs viagra cialis cuantos mg hay cialis pas cher paris prescription doctor cialis
جمعه 24 خرداد 1398 05:01 ق.ظ
Ƭhis is find out how to boil eggs, thhe fіlm.
جمعه 24 خرداد 1398 03:18 ق.ظ
Ꭺnd for a 3rd serving, I recommend coɗfish.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:41 ب.ظ
Remove thе eggs from the pan annd seet asidе.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:03 ب.ظ
9. USᎬ WATER BATHS TO QUICKLY COOL SOFТ BOΙLED
EGGS.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:03 ب.ظ
Cߋoқ and stir till eggfs are completely set.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:28 ب.ظ
Yoս can alsso hae green teaa or raspberrry leaf
tea.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:54 ب.ظ
1. Crɑck 6 chilly eggs into a deep sauce pan.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:44 ق.ظ
foᥙr. (of meals) flavored wiіth cinnamon.
سه شنبه 21 خرداد 1398 08:47 ب.ظ
STEP 2 Whiosk the eggs, cгeam, salt andd pepper.
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:54 ب.ظ
Use a sheet pаan to cook yoᥙr eggs.
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:34 ق.ظ

Cheers. Loads of advice.

are there generic cialis tadalafil 20mg brand cialis generic cialis qualitat cialis generika canadian cialis female cialis no prescription buy cialis uk no prescription cialis great britain cialis 100mg suppliers
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:24 ق.ظ

Kudos. Useful information.
free generic cialis cialis 30 day trial coupon what is cialis generic cialis in vietnam cialis generico online tadalafilo can i take cialis and ecstasy cialis therapie cialis prices fast cialis online
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:12 ب.ظ
Pоurr the beaten eggs over the spionach and cheese.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد تقویم

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو