تبلیغات
دانشنامه علوم تجربی - منظومه شمسی در آیات قرآن
 
دانشنامه علوم تجربی
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را
درباره وبلاگ


با عرض سلام
من محمود دره زرشكی دبیر علوم تجربی ناحیه 2 استان یزد هستم وبه شما خوش آمد می گویم . این وبلاگ جهت یادگیری آسان علوم دوره راهنمایی طراحی شده و شامل مطالب علمی و خلاصه درسها و نمونه سوالات مختلف می باشد. امیدوارم برای همه ی كاربران گرامی مفید واقع شود. منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده تان هستیم .

مدیر وبلاگ : محمود دره زرشكی
نظرسنجی
كیفیت مطالب و عملكرد این وبلاگ را چگونه ارزیابی می كنید ؟
یکشنبه 29 آبان 1390 :: نویسنده : محمود دره زرشكی
در آیات نورانی قرآن مجید به تشكیل منظومه شمسی و ساختمان و ویژگیهای سیارات و ستارگان اشاره شده و ما میتوانیم از آیات مختلف قرآن اطلاعات زیادی را در این زمینه به دست آوریم . كه این خود نشانه ای ازعلم و  قدرت وعظمت پروردگار است. آری خداوند اولین و برترین عالم و آگاه به تمام امور جهان است .
به منظور آشنایی با جلوه هایی از آیات قرآن در مورد منظومه شمسی و كرات آسمانی به ادامه مطلب بروید

مـنـظـومـه شـمـسـی

آفرینش منظومه شمسی

«آیا آفرینش شما مشکل تر است یا منظومه شمسی؟ جوانب آن را بهم آورده غلظت آنرا بالا برد  و آنرا ساخت ـــ و شب و روز را برای آن درست کرد»!  « زمین و سیارات را نوآوری نمود».

(واژه «سَـمْـک» به معنی: غـلظت و تراکم و کـلـفــتیِ بهـم برآمده است. یعنی جمع و جور و کلفـت و متراکم شده. و واژه «رَفع» در آیه نیز به معنی: "بالا بردن و افزایش دادن" است که از معانی آن است).

 

نکات آیات: 1ــ بالا بردن غلظت منظومه شمسی و درست کردن آن.2ــ مرده بودن و دوباره پا گرفتن منظومه شمسی. 3ـــ درست کردن شب و روز برای منظومه شمسی.

1ــ بالا بردن غلظت منظومه شمسی و درست کردن آن:

مـنـظـومـه شمسی ما که حدوداً 5 میلیارد سال عمر دارد در ابـتدا ابر بوده که شامل دود و گاز و خاکستر و غبار و برخی عناصر بوده، و در فضای منظومه شمسی پراکنده بوده است. بعد بادی که ظاهراً مـوج ناشی از انـفـجار سـتـاره ای بـوده ابعاد و جوانب آن را بهم آورده  و مـنـظـومـه شـمـسی بصورت یک دیسک در آمده بوده که بدور خود می چرخیده است. بعد در قـسـمـت مرکزی آن ابر که کلفـت تر بوده، نـیروی جاذبه مـواد بیشتری را جـذب نـمـوده و در آن ناحیه متراکم گرمای لازم برای ایجاد واکنشهای هسته ای فراهم گشته و خـورشـیـد شکـل گرفـتـه است. و در اطراف آن حـلـقـه هـای دیگری از گاز وغـیره به چرخش در آمده که رفـته رفـته به کره های بزرگتری تبدیل شده اند که همان سیارات فعلی منظومه شمسی باشند.  (در رابطه با پیدایش منظومه شمسی چندین نظریه وجود دارد و ما طبعاً آنکه با آیات قرآن می خواند را می گیریم).

در سوره انبیاء آیه 56 می خوانیم: «رَبُّـکُـمْ رَبُّ السَّـمـواتِ وَ الْاَرْضِ الـَّـذی فـَطـَرهُـنَّ = آفریدگار شـما آفریدگار سیارات و زمین است که آنها را از درون (از مرکز) درست کرد»! « فـطـر» از جمله به معنی: "از درون و مرکزیت خود برآمدن، شکل گرفـتن، و درست شدن" است. هر کره ای نیز وقتی می خواهد درست بشود، در ابتدا در مرکز آن نیروی جاذبه آغاز به جذب مواد بدور خود می کند و رفته رفتهبزرگ و بزرگ تر مـی شود و به این شکـل کره شکل می گیرد.

2ــ مرده بودن و پا گرفتن منظومه شمسی:

کسانی که به خدا معتقد نبوده و نیستند از جمله می گفـته اند و می گویند که: وقـتی مـا می میرویم دیگر زنده نمی شویم. خدا زنده نمودن موارد گوناگونی را در قرآن برای آنها مـثال زده است. در ایـنجا زنده نـمـودن مـنظـومه شمسی را مثال زده و گـفـته: آیا آفـرینش شما مشکـل تر است یا منظومه شمسی؟ این به این معنی است که مـنـظـومـه شمسی مرده بوده و دوباره به حیات و زندگی برگردانده شده است.

و در آیه 101 سوره انعام نیز گفته که خدا بدیع زمین و سیارات است. بدیع بمعنی: نوساز، نوآور، نوین پرداز و مواردی از این قبیل است (هم خانواده واژه «ابداع» است). و این موضوع از جنبهضمنی و تلویحی به این معنی است که زمین و سیارات پیش از این چیزِ دیگری بوده اند و وضعیت فعلی آنها، شکل نوآوری شده آنست.

مـنـظـومـه شمسی در واقـع در اصـل جـرم و انرژی مربوط به لاشه یک ستاره بسیار بزرگ غول آسائی بوده که مرده و لاشه آن بصورت ابر در فضای مـنظومه شمسی پراکنده شده بوده است. و منظومه شمسی فعلی نوآوری آن است.

3ـــ درست کردن شب و روز برای منظومه شمسی:

منظور از شب و روز درست کردن برای منظومه شمسی شب و روز  درست کردن برای سیارات آنست. و شب و روز در سیارات ناشی از گردش آنها بدور خود و وضعیت محور آن نسبت به خورشید است. وقتی محور سیاره به موازات خورشید قرار  می گیرد با چرخش سیاره بدور خود باعث ایجاد شب و روز می شود. ولی در صورتی که محور زمین یا هر سیاره دیگری عمود بر خورشید قرار می گرفت شب و روز ایجاد نمی شد هر چند سیاره بدور خود نیز می چـرخید. مثلاً اگر قطب شمال زمین رو به خورشید می بود قطب شمال همیشه روز می بود و قطب جنوب همیشه شب، هر چند زمـیـن بدور خود نیز می چرخید.

مطرح کردنِ "درسـت کـردن" شب و روز برای منظومه شمسی برای استدلال به حساب و کتاب داشتن و برنامه ریزی شده بودنِ ایجاد "شب و روز" در آنست. و این چیزی است که با عـلـم نجوم عـصر محمد کـه در آن زمین مرکز عالم بود و خورشید بـدور آن می چرخید نمی خواند. چون در صورت گردش خورشید بدور زمین ایجاد شب و روز امری طبیعی می نمود، ولی در صورت گردش زمین بدور خود و بدور خورشید است که در صورت قرار نگرفـتن درست محور زمین و سیارات نسبت به خورشید شب و روز در آنها ایجاد نخواهد شد.

فـاصـلـه گـرفـتـن سـیـارات و زمـیـن از هـمـدیـگـر

«آیا کسانیکه بخدا ایمان ندارند نمی توانند ببینند کـه زمین و سیارات منظومه شمسی در آغاز "بهمچسبیده" بـودند بعد آنها را با نیرو از هم باز کردیم»؟

«خدا آنست که سیارات منظومه شمسی را با ستونهائی که آنها را نمی بینید بلند کرد».

 «و سیارات منظومه شمسی را بلند کرد و در آن ( در منظومه شمسی) تعادل ایجاد نمود».

نکات آیات: 1ـــ زمین و سیارات در ابتدا به هم متصل بوده اند، بعد از هم باز کرده شده و بلند کرده شده اند. 2ـــ میان سیارات ستونهای نامرئی وجود دارد. 3ـــ میان سیارات تعادل وجود داد.

1ـــ زمین و سیارات در ابتدا به هم متصل بوده اند و بعد از هم باز کرده شده و بلند کرده شده اند:

چنانکه پیش از این آمد خورشید و سایر سیارات منظومه شمسی در ابتدا در کـنـار هـم شکـل گرفته بوده اند  و بعدها از هم فاصله گرفته اند. علت اینکه قرآن دور شدن آنها را "بلند کردنِ"آنها توصیف نموده  این است که بالای ماقـرار دارنـد و دور شـدن آنها نسبت به ما حالتِ "بلند شدن و بالا رفـتنِ آنها"  دارد.

2ـــ میان سیارات ستونهای نامرئی وجود دارد:

سیارات منظومه شمسی با نیروی جاذبه که انسان آنرا بصورت ستونهای از موج تصور می کند و به شکـل سـتـون آنـرا رسم می کند با هم نگـهـداشته شده اند.

 

 3ـــ میان سیارات تعادل وجود دارد:

عـلـتِ کشیده نشدن سیارات بطرف همدیگر و یا هل ندادن همدیگر وجود نیروی جذب و دفع متعادل میان آنها است. مثلاً خورشید زمین را بـطرف خود می کشد و زمین در حرکت خود دور خورشید که رو به دور شدن از از خورشـیـد است خود را از خورشید دفع می کند (که به آن نیروی گریز از مرکز گفته می شود). نیروی کشش خورشید و دفع زمین به یک اندازه است، به این خاطر نه خورشید می تواند زمین را بطرف خود بکشد و نه زمین از مدار خود دور خورشید خارج شده و به بیرون از منظومه شمسی برود. از آنجا که زمین در مداری شبه بیضی دور خورشید می گردد هنگامی که به خورشید نزدیک می شود سرعت آن بیشتر می شود، در نتیجه نیروی دفع (نیروی گریز از مرکز) آن نیز بیشتر می شود که برابر می شود با نیروی جاذبه بیشتر شده خورشید، و هنگامیکه از خورشید دور می شود و نیروی جاذبه خورشید کمتر می شود سرعت حرکت آن نیز کمتر می شود، و به این شکل همیشه نیروی جذب و دفع (نیروی گریز از مرکز) برابر است. این وضع در رابطه با همه اجرامی که در مرکز هستند و اجرامی که در مداری دور آنها می گردند صادق است، مانند زمین و ماه.

وجـود 11 سـیـاره

 

« یوسف به پدر خود گفت: پدرم! من یازده سیاره دیدم و خورشید و مـاه را دیدم که برای من سجده می کرده اند».

نکـتـه آیـه: یوسف 11 سیاره دیده است:

"خورشید" و "ماه" که یوسف در خواب دیده پدر و مادر وی (کـه مادر وی در واقع خالـه وی بوده) می باشد. و 11 سیاره 11 برادر وی می باشد، ولی دیدن 11 سیاره الـزاماً به این معنی است کـه یازده سیاره برای دیده شدن می بایست وجود داشـته باشد.

در زمانی که یوسف این خواب را دیـده (یعـنی 2000 سال پیش از میلاد مسیح)،  تا زمان محمد و همینطور تا پیش از اختراع تلسکوپ، انسان فـقـط سیاراتی را که بچشم می دید می شناخت. یعنی عـطارد، زهره، مریخ و مشتری.

هـفتمین سیاره (اورانوس) در سال 1781 کشف شد ــــ نپتون (هشتمین سیاره) در سال 1846 ـــ و پلوتون (نهمین سیاره) در  سال 1930. مجموع سیارات منظومه شمسی که فعلاً انسان آنها را می شناسد 9 تا است.

در سال 1992 انـسـان یـک سـیاره یخی کوچکی را در خارج از حومه پلوتون کشف کرد. و از آن پس 15 سیاره کوچک دیگر را در همان نواحی پیدا کرده، ولی فعلاً مشغـول بررسی آنهاست که آیا سیاره هستند یا سیارک و یا چیز دیگری.

در سال 2003 سیاره دیگری کشف شد که بعدها بعنوان دهمین سیاره شناخته شد. جرم آن حداقل به اندازه پلوتون است و فاصله آن از خورشید بیش از دو برابر فاصله پلوتون از خورشید است.

« خدا سیارات و زمین را نگه می دارد که فرونپاشند، اگر فروبپاشند کس دیگری غیر خدا نیست کهبخواهد آنها را بگیرد. خدا خیلی بردبار است و مسائل را برای تعیین تکلیف شدن به آینده موکول می کند».

هـمانطور که آیـه مطرح کـرده زمـیـن و سیارات در واقع در مدار خود نگه داشـته شده اند که فـرو نمی پاشند. چیزیکه آنها را نگه داشته نیروی جاذبه و دافعه (گریز از مرکز) میان آنها و خورشید است. و اینکه آیه می گوید خدا آنها را نگه داشته جنبه مجازی دارد. به این معنی که قانون جاذبه و دافعه(گریز از مرکز) از طرف خدا وضع شده است.

(هیچیک از علومی که ما در این کتاب از آن صحبت می کنیم در زمان محمد وجود نداشته است. ومنظور از موکول نمودن مسائل به آینده برای تعیین تکلیف شدن" اینست که خدا به هر کسی و هر مردمی فرصت یک زندگی می دهد، و مجموع اعمال آنها را در نهایت حسابرسی می کند، و به خاطر ستمگری کسی یا کسانی یا حاکمیتی نظام هستی را به هم نمی ریزد و همه چیز را نابود کند).


نوع مطلب : نكات تربیتی و اخلاقی علوم، آموزش علوم سوم راهنمایی، 
برچسب ها : قرآن و منظومه شمسی، ماه وزمین ازدیدگاه قرآن،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 3 تیر 1398 07:45 ق.ظ

Many thanks, I value this.
canadian drugs generic cialis generic cialis pill online cialis super acti cialis online nederland order cialis from india cialis 5 mg schweiz cialis kaufen bankberweisung sialis cialis kaufen wo click now cialis from canada
یکشنبه 2 تیر 1398 03:46 ب.ظ

Appreciate it! A good amount of material!

american pharmacy cialis order generic cialis online cialis savings card female cialis no prescription precios de cialis generico we recommend cialis info free cialis cialis super kamagra click here cialis daily uk i recommend cialis generico
شنبه 1 تیر 1398 08:13 ق.ظ

Whoa all kinds of good facts.
cialis alternative female cialis no prescription cialis dosage generic cialis with dapoxetine only now cialis for sale in us trusted tabled cialis softabs prescription doctor cialis cialis prices in england purchasing cialis on the internet wow look it cialis mexico
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:09 ب.ظ

You actually expressed that well.
buying cialis in colombia legalidad de comprar cialis cialis generico postepay opinioni cialis generico cialis efficacit we like it safe cheap cialis safe dosage for cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg funziona il cialis quanto costa
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:41 ب.ظ

Beneficial posts. Thanks a lot!
cialis flussig cialis tadalafil cialis 30 day sample generic cialis cialis et insomni look here cialis order on line dose size of cialis get cheap cialis how do cialis pills work order cialis from india
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:52 ب.ظ

Perfectly voiced of course. !
cialis patent expiration only best offers cialis use cialis for sale south africa viagra vs cialis vs levitra cialis pills cialis pas cher paris cilas viagra vs cialis cialis official site we like it cialis soft gel
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:45 ق.ظ

Amazing advice. Thanks!
try it no rx cialis acquistare cialis internet cialis daily new zealand cialis online cialis price in bangalore cialis daily reviews safe dosage for cialis walgreens price for cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 20 mg cost
شنبه 25 خرداد 1398 02:02 ب.ظ

You said it adequately.!
cipla cialis online generic cialis 20mg uk canadian discount cialis tesco price cialis look here cialis cheap canada cialis ahumada cialis online napol generic cialis pro wow look it cialis mexico order cialis from india
جمعه 24 خرداد 1398 09:27 ق.ظ

Thanks. Numerous postings!

cialis generico lilly prezzo di cialis in bulgaria cialis prices in england cialis soft tabs for sale cialis dose 30mg cialis generico postepay cialis e hiv cialis daily new zealand cialis 5 mg funziona cialis canada on line
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:42 ب.ظ

This is nicely expressed! !
free generic cialis tadalafil 5mg buy name brand cialis on line cialis 05 buy cialis uk no prescription cialis 5 mg buy click now buy cialis brand generic cialis 20mg tablets prices on cialis 10 mg cialis prices
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:21 ق.ظ

You have made your stand pretty effectively..
cialis kamagra levitra ou acheter du cialis pas cher cialis 10 doctissimo if a woman takes a mans cialis cialis arginine interactio low dose cialis blood pressure cialis for sale south africa free generic cialis cialis patent expiration tadalafil 20mg
چهارشنبه 21 فروردین 1398 07:01 ب.ظ

Great forum posts, Kudos!
canadian pharmacies shipping to usa canada medication cost canada rx canada medication prices pharmacy near me canadian pharmacys buy viagra 25mg canadian pharmacy meds canadian prescriptions online serc 24 mg trusted pharmacy canada scam
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:53 ق.ظ

You stated it effectively!
does cialis cause gout cialis prices buy original cialis cialis dose 30mg cialis price thailand fast cialis online side effects for cialis cialis name brand cheap only here cialis pills canadian drugs generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:48 ب.ظ

Amazing many of very good info.
wow cialis tadalafil 100mg cialis daily reviews cialis professional yohimbe acheter cialis kamagra cialis side effects cialis australia org cialis et insomni cialis authentique suisse can i take cialis and ecstasy cialis prezzo in linea basso
سه شنبه 13 آذر 1397 02:21 ق.ظ

Lovely data. Thank you!
cialis cuantos mg hay rx cialis para comprar cialis without a doctor's prescription cialis herbs wow look it cialis mexico cialis side effects dangers where to buy cialis in ontario we recommend cialis info achat cialis en suisse cialis savings card
دوشنبه 12 آذر 1397 02:03 ق.ظ

Many thanks! Valuable information.
no prescription cialis cheap cialis cuantos mg hay cialis coupons printable only best offers cialis use cialis pills price each cialis 20mg usa cialis online generic cialis cialis side effects where to buy cialis in ontario
یکشنبه 11 آذر 1397 01:02 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis 20 mg i recommend cialis generico legalidad de comprar cialis generic cialis at walmart buy cialis cialis sale online cialis for sale i recommend cialis generico cialis prezzo in linea basso cialis dosage amounts
جمعه 9 آذر 1397 02:04 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate this!
cialis kaufen cialis cipla best buy buy cialis online cheapest cialis vs viagra we choice cialis pfizer india low cost cialis 20mg how to buy cialis online usa buying cialis in colombia cost of cialis cvs cialis 5mg
جمعه 9 آذر 1397 02:18 ق.ظ

Excellent material. Many thanks.
generic cialis in vietnam brand cialis nl we choice free trial of cialis cialis authentique suisse cialis rckenschmerzen fast cialis online cialis alternative cialis pas cher paris cialis farmacias guadalajara cialis prices in england
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:57 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of posts.

cialis patent expiration cialis sicuro in linea cialis tablets for sale free cialis ou trouver cialis sur le net cialis wir preise cialis 20 mg cut in half cialis daily new zealand free generic cialis cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:46 ق.ظ

Cheers. I value this!
we recommend cialis info cialis kaufen bankberweisung cialis online holland cialis herbs canada discount drugs cialis cialis billig order generic cialis online buying cialis on internet generic cialis at walmart we like it safe cheap cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:19 ق.ظ

Whoa many of fantastic tips!
cialis diario compra cialis canadian drugs interactions for cialis cialis bula cialis coupons printable cialis dosage amounts non 5 mg cialis generici import cialis fast cialis online price cialis best
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:42 ب.ظ

Whoa tons of beneficial material!
levitra generic buy levitra generic levitra 10 mg prezzo levitra 20mg buy generic levitra levitra 20 mg generic levitra generic levitra buy 10 mg levitra buy levitra generic
شنبه 7 مهر 1397 01:54 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis 10 doctissimo cialis 30 day trial coupon bulk cialis cialis generico en mexico order cialis from india order generic cialis online enter site very cheap cialis 200 cialis coupon cialis without a doctor's prescription the best choice cialis woman
شنبه 31 شهریور 1397 06:21 ب.ظ

You actually reported that very well.
canadian pharmacycanadian pharmacy canadian online pharmacies rated northwest pharmacy canada buy viagra online usa canada medication north west pharmacy canada trusted pharmacy canada online pharmacies of canada most reliable canadian pharmacies canada online pharmacies surrey
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:52 ب.ظ

You've made your point extremely well..
cialis 50 mg soft tab brand cialis generic cialis generic availability wow look it cialis mexico only now cialis for sale in us cipla cialis online cialis cost female cialis no prescription venta cialis en espaa cialis prezzo al pubblico
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:49 ب.ظ

Superb tips. Cheers!
cialis prezzo al pubblico i recommend cialis generico generic cialis pro cialis australia org generic cialis where do you buy cialis cipla cialis online link for you cialis price walgreens price for cialis interactions for cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:31 ق.ظ

Perfectly expressed indeed. .
cialis patent expiration cialis tablets cialis 20 mg best price cialis 30 day sample tadalafil 5mg generic low dose cialis generic cialis pro cialis lowest price order cialis from india cialis sicuro in linea
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:32 ب.ظ

Thanks a lot, An abundance of info!

cialis cuantos mg hay cialis rezeptfrei trusted tabled cialis softabs cialis sale online prezzo cialis a buon mercato achat cialis en suisse click now buy cialis brand cialis 20mg prix en pharmacie buy original cialis how much does a cialis cost
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:47 ق.ظ

Regards. Numerous tips.

online pharmacy generic viagra buy viagra canadian pharmacy online buy viagra online prescription for viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra online pharmacy usa viagra buy viagra india buy viagra from usa where yo buy viagra cheap online pharmacy uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد تقویم

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت