دانشنامه علوم تجربی
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را
درباره وبلاگ


با عرض سلام
من محمود دره زرشكی دبیر علوم تجربی ناحیه 2 استان یزد هستم وبه شما خوش آمد می گویم . این وبلاگ جهت یادگیری آسان علوم دوره راهنمایی طراحی شده و شامل مطالب علمی و خلاصه درسها و نمونه سوالات مختلف می باشد. امیدوارم برای همه ی كاربران گرامی مفید واقع شود. منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده تان هستیم .

مدیر وبلاگ : محمود دره زرشكی
نظرسنجی
كیفیت مطالب و عملكرد این وبلاگ را چگونه ارزیابی می كنید ؟
دانش آموزان عزیز كلاس سوم راهنمایی در این قسمت برای شما نمونه سوالاتی از فصل اول كتاب علوم قرار داده شده است . جهت دسترسی به این سوالات وپاسخ به آنها بر روی علامت سو الی كه در زیر نمایش داده شده است كلیك نمایید .                                                 
                                                    

نمونه سوالات فصل اول علوم سوم راهنمائی

ردیف

سوالات

بارم

1

جملات زیر را با كلمات مناسب پر كنید.

 

2

اتم ............ ساده‌ترین اتم شناخته شده در طبیعت است.  . 

 

3

هستة اتم بوسیله ............ محاصره شده است. 

 

4

بیشتر حجم اتم را ............. تشكیل می‌دهد. 

 

5

عدد ......... و عدد ........... دو ویژگی مهم یك اتم به شمار می‌آید. 

 

6

مدل كیك كشمشی اتم توسط ............ ارائه گردید. 

 

7

دالتون اتم‌ها را ذره‌های ................... می‌دانست

 

8

برای نمایش عنصرها از نمادهای ویژه‌ای استفاده می‌كنند كه ............ نامیده می‌شوند

 

9

اتم‌های سازنده‌ی هر یك از عنصرها .............. ویژه‌ای دارند

 

10

رادرفورد در مدل خود، بار مثبت هسته‌ی اتم را به ذره‌های به نام .............. نسبت داد. 

 

11

.  جرم پروتون حدود ............... بار بیشتر از جرم یك الكترون است

 

12

بار الكتریكی پروتون به اندازه‌ی بار الكتریكی ............ است. 

 

13

جوزف تامسون، دیدگاه دالتون مبنی بر ............. شكل اتم را پذیرفت. 

 

14

به مجموع تعداد پروتونهای یك اتم، .......... آن اتم می‌گویند. 

 

15

به مجموع تعداد پروتونها و نوترونهای موجود در یك اتم ............. گفته می‌شود. 

 

16

پروتون بار الكتریكی ................ دارد. 

 

17

جرم پروتون تقریباً با جرم ............. برابر است. 

 

18

نوترون ذره‌ای از اتم است كه .................. ندارد و خنثی است. 

 

19

ذره‌ای از اتم كه به دور هسته می‌چرخد ............ نام دارد. 

 

20

الكترون بار الكتریكی ............. دارد. 

 

21

برای نمایش اتم از مدل .................. استفاده می‌شود. 

 

22

صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص كنید.

جرم پروتون با جرم نوترون برابر است.                         

  نوترون ذره‌ای از اتم است كه به دور هسته می‌چرخد. 

جوزف تامسون الكترون را در اتم كشف كرد.                           

 دموكریت برای اتم‌های هر عنصر شكل ویژه‌ای در نظر گرفت

به مجموع پروتونهای یك اتم عدد جرمی می‌گویند.                     

 اتم هلیم ساده‌ترین اتم موجود در طبیعت است. 

به اتم‌هایی كه عدد اتمی متفاوت ولی عدد جرمی یكسان دارند ایزوتوپ می‌گویند. 

ایزوتوپ‌های یك عنصر خواص فیزیكی مختلف دارند.                     

 هسته‌ی اتم دارای بار الكتریكی مثبت است. 

هسته‌ی اتم بوسیله‌ی نوترونها محاصره شده است.                           

  مدل كیك كشمشی اتم توسط نیلز بور ارائه گردید

  تقریباً تمام جرم اتم در هسته‌ی آن متمركز شده است.   

ایزوتوپ‌های یك عنصر خواص شیمیایی یكسان دارند

دالتون اتم را مانند یك ساچمه‌ی فلزی، كره‌ای توپر و سفت در نظر می‌گرفت

. نوترون توسط جیمزچادویك كشف شد.                                      

 جرم ایزوتوپ‌های یك عنصر با هم مساوی است. 

ایزوتوپ‌های یك اتم تنها در تعداد نوترونها با یكدیگر تفاوت دارند.

  ایزوتوپ‌های یك عنصر در یك خانه از جدول تناوبی قرار می‌گیرند.       

  به نظر نیلز بور الكترونها باید به دور هسته بچرخند. 

برای نمایش عنصرها از نمادهای ویژه‌ای به نام فرمول شیمیایی استفاده می‌كنند. 

 

 

23

 

 

 

 

گزینه‌های صحیح را با علامت (×) مشخص نمائید.

كدام دانشمند برای اتم‌ها شكل‌های گوناگون در نظر می‌گرفت؟

الف) دموكریت                  ب) دالتون        

     ج) تامسون                  د) بور

 

24

كدام دانشمند اولین بار الكترون را كشف كرد؟

الف) دالتون                  ب) رادرفورد      

  ج) تامسون                  د) بور

 

25

كدام دانشمندان بر این باور بودند كه اتم تجزیه ناپذیر است؟

الف) دموكریت- تامسون                  ب) دالتون- دموكریت          

ج) دالتون- بور                               د) دموكریت- رادرفورد

 

26

كدام ذره‌ی اتم به دور هسته می‌گردد؟

الف) الكترون           ب) نوترون     

 ج) پروتون               د) نوترون و پروتون

 

27

جرم پروتون حدود چند برابر بیشتر از جرم یك الكترون است؟

الف) 100 برابر   ب) 1000 برابر       ج- 2000 برابر       د) 200 برابر

 

28

كدام دانشمند اتم را مثل یك منظومه‌ی شمسی در نظر می‌گرفت ؟

الف) دالتون    ب) تامسون       ج) بور              د) رادرفورد  

 

29

كدام دانشمند نوترون را كشف كرد؟

الف) بور      ب) جیمزچادویك    ج) رادرفورد          د) تامسون

 

30

كدام دانشمند برای اولین بار اتم را تجزیه كرد؟

الف) دموكریت      ب) تامسون           ج) بور           د) رادرفورد

 

31

جرم نوترون تقریباً با جرم كدام ذره‌ی اتم مساوی است؟

الف) الكترون      ب) پروتون     ج) هر دو مورد       د) هیچكدام

 

32

كدام ذرة اتم بار الكتریكی ندارد و خنثی است؟

الف) الكترون     ب) پروتون     ج) نوترون      د) پروتون و نوترون

 

33

علت متلاشی شدن هستة اتم چیست؟

الف) وجود پروتونها در هسته           ب) وجود نوترونها در هسته  

ج) جاذبه بین پروتونها در هسته          د) كوچك بودن هسته

 

34

در هسته اتمی 23 ذره وجود دارد اگر 11 نوترون داشته باشد چند الكترون به دور هسته می‌گردد؟

الف) 11             ب) 12              ج) 6                     د) 23

 

35

در یك اتم:

الف) عدة پروتونها با الكترونها مساوی است      

 ب) عدة پروتونها از نوترونها بیشتر است                     

ج) عدة نوترونها برابر الكترونها است              

   د) رابطه‌ای بین آنها وجود ندارد

 

36

كدام ذرات اتم در هسته قرار دارند؟

الف) الكترون و نوترون                   ب) الكترون و پروتون    

ج) نوترون و پروتون                       د) الكترون و پروتون و نوترون

 

37

جدول تناوبی عنصرها بر چه اساسی كنار هم قرار گرفته‌اند؟

الف) بر اساس افزایش عدد جرمی آنها           

  ب) بر اساس افزایش عدد اتمی آنها        

ج) بر اساس افزایش تعداد الكترونها    

 د) بر اساس افزایش تعداد نوترونها

 

 

38

 

 

بعد از هیدروژن ساده‌ترین اتم مربوط به كدام عنصر است؟

الف) اكسیژن          ب) هلیم          ج) طلا                د) سدیم

 

39

سؤالات تشریحی

ایزوتوپ چیست؟ 

 

 

40

منظور از نماد شیمیایی عنصرها چیست؟ 

 

 

41

نظر تامسون در مورد اتم را توضیح دهید. 

 

42

ویژگی‌های اتم از نظر رادرفورد را نام ببرید. 

 

43

در جدول تناوبی، عنصرها بر چه اساسی كنار همدیگر قرار گرفته‌اند؟ 

 

 

44

الف- ساده‌ترین اتم موجود در طبیعت چیست؟ ب- این اتم چند پروتون و چند الكترون دارد؟ 

 

 

45

الف- بعد از هیدروژن ساده‌ترین اتم مربوط به كدام عنصر است؟ ب- این اتم چند پروتون و چند نوترون و چند الكترون دارد؟ 

 

 

46

نظر نیلز بور در مورد اتم را توضیح دهید. 

 

 

47

چرا نیلز بور می‌گفت: به نظر من باید الكترونها دور هسته‌ی اتم بچرخند؟

 

 

48

چرا با توجه به اینكه امروزه مدل درست و پیچیده‌تری جای‌گزین مدل اتمی بور شده است اما برای نمایش اتم‌ها از مدل بور استفاده می‌شود؟ 

 

 

49

ایزوتوپهای یك عنصر در تعداد كدام ذره‌ی اتم با هم تفاوت دارند؟ 

 

 

50

چرا خواص فیزیكی و جرم ایزوتوپهای یك عنصر با هم متفاوت است؟ 

 

 

51

عدد اتمی و عدد جرمی یك عنصر را در كدام سمت و در كجای نماد شیمیایی قرار می‌دهند؟

 

 

52

در هسته‌ی اتم خنثی اكسیژن 8 پروتون و 9 نوترون وجود دارد. چند الكترون به دور هسته می‌گردند؟ چرا؟ 

 

 

53

مدل اتمی بور را برای اتم كربن با عدد اتمی 6 و عدد جرمی 12 رسم كنید

 

 

54

 

اتم خنثی سدیم در هستة خود 11 پروتون و 11 نوترون دارد. 

الف- عدد اتمی آن چند است؟ ب- عدد جرمی آن چند است؟ ج- چند الكترون به دور هسته می‌چرخد؟ 

 

56

 

اتم خنثی پتاسیم دارای 19 پروتون و 20 نوترون است در مورد آن به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف- عدد اتمی آن چند است؟ ب- عدد جرمی آن چند است؟ ج- جایگاه عدد اتمی و عدد جرمی آن را در نماد [K] نشان دهید. 

 

                  

نوع مطلب : آموزش علوم سوم راهنمایی، 
برچسب ها : نمونه سوال علوم سوم،
لینک های مرتبط :
شنبه 28 آبان 1390 04:33 ب.ظ
خیلی خوب بود


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد تقویم

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic