سوالات فصل 5 ( فراتر از زمین)

 

1- جملات زیر را كامل كنید.

الف) حدوده 80 درصد منظومه شمسی از

 

می باشد.

ب) معروف ترین صورت فلكی

 

 می باشد.

ج) قسمت های سردتر سطح خورشید را

 

می گویند.

د) سیاره

 

اتمسفر ندارد.

  

- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

 

3) كدام سیاره نه جزء داخلی و نه جزء خارجی می باشد.

 

الف: عطارد

 

ب: زهره

 

ج: نپتون

 

د: پلوتو

 

4) قطر خورشید حدودا چند برابر قطر زمین است.

 

الف: 73

 

ب: 110

 

ج: 25

 

د: 1/4 میلیون

 

5) منشاء گرمای خورشید چیست؟

 

الف: واكنش های شیمیایی

 

ب: سوختن

 

ج: واكنش های هسته ای

 

د: فشار توده های ابر مانند

 

6) كمربند سیاركی در بین كدام سیارات قرار دارد؟

 

الف: مریخ - مشتری

 

ب: زمین – مریخ

 

ج: مشتری - زحل

 

د: زحل – مشتری

 

7) جنس مواد تشكیل دهنده كمربند سیاركی از چه عناصری می باشد.

 

الف: منیزیم – آلومینیم

 

ب: منیزیم – نیكل

 

ج: آهن – سیلیكات

 

د: یخ – غبار

 

8) جنس سیارات داخلی بیش تر از چه موادی است؟

 

الف: سنگ – خاك

 

ب: غبار

 

ج: سنگ و فلز

 

د: خاك – ماسه

 

9) ستاره های نسبتا داغ در آسمان به چه رنگ دیده می شود؟

 

الف: قرمز

 

ب: آبی

 

ج: زرد

 

د: سفید

 

سوالات فصل 6 ( كار - انرژی - توان )

 

گزینه صحیح را انتخاب كنید.

1) مزیت مکانیکی اهرمی یک است. این اهرم از چه راهی به ما کمک می کند؟

 

الف) افزایش نیرو

 

ب) تغییر جهت نیرو

 

ج) افزایش مسافت اثر نیرو

 

د) تغییر جهت و افزایش نیرو


2)
کدام یک از وسایل زیر اهرم نوع دوم است؟

 

الف) الاکلنگ

 

ب) جاروی فراشی

 

ج) چرخ دستی

 

د) دیلم

3) ماشینی از راه افزایش نیرو به ما کمک می کند, مزیت مکانیکی این ماشین چقدر است؟

 

الف) کمتر از یک

 

ب) بیش تر از یک

 

ج) برابر یک

 

د) صفر


4)
فردی با نیروی 800 نیوتن, طول یک سطح شیب دار 10 متری را در مدت 4 ثانیه طی کرده است. توان این شخص چند کیلو وات است؟

 

الف) 2

 

ب)  20

 

ج) 200

 

د) 2000

5) شعاع یک پیچ 3cm است. این پیچ با 5 بار چرخش 1cm در تخته ای فرو رفته است. مزیت مکانیکی کامل این پیچ چقدر است؟

 

الف) 10

 

ب) 30

 

ج) 50

 

د) 60

6) بازده ماشینی 80 درصد است. این ماشین با نیروی 500 نیوتنی که 3 متر جابه جا می شود چه وزنه ای را می تواند 20cm جابه جا کند؟

 

الف) 1500

 

ب) 1600

 

ج) 1700

 

د) 1800

 

7) در کدام یک از گزینه های زیر تبدیل انرژی انجام می شود؟

 

الف) فنر کشیده شده

 

ب) چتر بازی در حال سقوط

 

ج) وزنه آویخته شده

 

د) فردی که روی صندلی نشسته است.


8)
مزیت مکانیکی کدام یک از ماشین های زیر بیش تر است؟ ماشینی که ....

 

الف) نیروی مقاوم 20 نیوتنی را با نیروی محرک 5 نیوتنی جابه جا می کند.

 

ب) نیروی مقاوم 20 نیوتنی را با نیروی محرک 200 نیوتنی جابه جا می کند.

 

ج) با نیروی 20 نیوتنی وزنه ی 5/2 کیلوگرمی را جابه جا می کند.

 

د) با نیروی 20 نیوتنی وزنه ی 5 کیلوگرمی را جابه جا می کند.


9)
در کدام مورد زیر کار انجام می شود؟

 

 

الف) حرکت ماهواره در مدار زمین

 

ب) حرکت زمین به دور خورشید

 

ج) سر خوردن روی سطح بدون اصطکاک

 

د) چرخش سنگ قلاب به دور دست.

 


10)
کدام یک از افراد زیر کار بیش تری انجام می دهند. شخصی که .......

 

الف) وزنه ی 200 نیوتنی را در ارتفاع 2 متری سطح زمین نگه داشته باشد.

 

ب) وزنه ی 200 نیوتنی را به اندازه 2 متر روی زمین می کشد و نیرو سنج نیروی 5 نیوتن را نشان    می دهد.

 

ج) جسمی به جرم 20 کیلوگرم را به اندازه 3 متر به طور افقی روی زمین جابه جا می کند.

 

د) وزنه ی 200 نیوتنی را تا ارتفاع 2 متر به طرف بالا حرکت می دهد.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic