دانشنامه علوم تجربی
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را
درباره وبلاگ


با عرض سلام
من محمود دره زرشكی دبیر علوم تجربی ناحیه 2 استان یزد هستم وبه شما خوش آمد می گویم . این وبلاگ جهت یادگیری آسان علوم دوره راهنمایی طراحی شده و شامل مطالب علمی و خلاصه درسها و نمونه سوالات مختلف می باشد. امیدوارم برای همه ی كاربران گرامی مفید واقع شود. منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده تان هستیم .

مدیر وبلاگ : محمود دره زرشكی
نظرسنجی
كیفیت مطالب و عملكرد این وبلاگ را چگونه ارزیابی می كنید ؟
جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

    -دماسنج .................. را قبل از استفاده باید به شدت تکان داد.

  -مایع درون دماسنج معمولا جیوه یا ................است.

     -قانون انبساط و انقباظ , یک ................. است.

     -حجم آب در دمای ( C o0) ............. از حجم آب در دمای (o C  4) است.

    -دو تیغه فلزی غیر هم جنس دماپا در دمای ................ هم طول هستند.

   -مس ......... از آهن منبسط می شود.

   -بین ذرات ماده , فضای ........... وجود دارد.

    -بین ذرات ماده , نیوی .............. وجود دارد.

    -با دور شدن مولکول ها از هم , فضای خالی بین آن ها بیش تر می شود, در نتیجه ............ ماده افزایش می یابد.

        -وقتی که جسمی کوچک تر می شود و جای کم تری می گیرد می گوییم ............. شده است.


       -وقتی حجم ماده ای در اثر گرم شدن افزایش یابد گوییم ................ شده است.

        -طبق نظریه مولکولی وقتی دمای ماده ای کاهش می یابد جنبش مولکولی آن ........... می شود.

      -اگر حجم معینی هوا و آب یکسان گرم شوند انبساط آب از هوا ............ است.

       -سانتی گراد به معنای ............ است.

         -یکی از اسنثنا ها ی اصل انبساط و انقباض ............ می باشد.

      -وسیله ای که برای تنظیم و کنترل دما در وسایلی مثل سماور برقی بکار می رود ........... نا م دارد.

      -دماسنج ........... دقت بیشتری نسبت به دماسنج معمولی دارد.

        -دماسنج پزشکی بین دمای ......... تا ....... درجه بندی شده است.

جملات صحیح را با ( ص) و جملات غلط را با ( غ) مشخص کنید.

      -اگر یک قطعه نبات را در داخل چای داغ بیاندازیم نبات به سرعت منبسط می شود, در نتیجه ترک می خورد. (           )

  -قبل از استفاده از دماسنج معمولی باید آن را به شدت تکان داد. (           )

  -به جزء آب , همه ی مواد دیگر بر خلاف قانون انبساط و انقباظ رفتار می کنند. (         )

   -میزان افزایش حجم گازها از دو حالت دیگر ماده بیش تر است. (         )

    -بین ذرات مواد جامد نیروی ربایشی وجود ندارد. (        )

    - وقتی دمای ماده ای کاهش یابد جنبش مولکول های آن کند تر می شود. (          )

     - در سماور گازی دما به وسیله دماپا تنظیم می شود. (          )

     -  مقدار انبساط مواد مختلف در دمای یکسان متفاوت است. (            )

      - در ساخت دما پا دو تیغه ی غیر همجنس و غیر هم طول به کار رفته است. (          )

    -دماسنج پزشکی را به وسیله آب جوش ضد عفونی می کنند.(     ) 

      - گرما همیشه باعث انبساط مواد می شود. (             )

 

گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید .

۱.با توجه به ساختمان یک دماپا , چرا وقتی دماپا گرم می شود , به سمت پایین خم می شود؟

         الف) چون مس بیش تر از آهن منبسط می شود.

          ب) چون منبسط می شود.

           ج) چون آهن بیشتر از مس منبسط می شود.

           د) چون منقبض می شود.

 

۲.کدام یک از مواد زیر بر خلاف قانون انبساط و انقباض رفتار می کند؟

        الف) الکل                       ب) جیوه                      ج) آب                   د) نیتروژن             

3. جمله ی “ افزایش دما موجب افزایش حجم مواد می شود. “ بیانگر کدام مفهوم است؟

     الف) اصل انبساط                  ب) ساختار ذره ای ماده                  ج) اصل انبساط و انقباض           د) اصل انقباض  

5. دماسنج بر اساس کدام اصل ساخته می شود؟

   الف) اصل انبساط     ب) ساختار ذره ای ماده        ج) اصل انبساط و انقباض      د) اصل انقباض

6. انقباض یعنی :

   الف) افزایش حجم مواد در اثر افزایش دما               ب) کاهش حجم مواد در اثر افزایش دما  

  ج) کاهش حجم مواد در اثر افزایش دما                     د) افزایش حجم مواد در اثر کاهش دما

۷. کدام یک از مواد زیر به عنوان مایع درون دماسنج استفاده می شود؟

    الف) نقره                    ب) کربن دی اکسید                        ج) آب                   د) جیوه 

8. برای جدا کردن دو لیوان که در هم گیر کرده اند چه کاری می توان انجام داد؟

    الف) در لیوان داخلی آب گرم بریزیم تا منبسط شود.

    ب) لیوان خارجی را در اب سرد قرار دهیم تا منقبض شود .

     ج) لیوان خارجی را در آب گرم قرار دهیم تا منبسط شود.

      د) در لیوان داخلی آب سرد بریزیم تا منبسط شود.

9. از میان سه حالت ماده , انبساط کدام حالت از همه بیشتر است؟

    الف) جامد                    ب) مایع                       ج) گاز                           د) هر سه برابرند

10. اگر از حجم های  یکسان از مواد زیر را به یک اندازه گرم کنیم , کم ترین افزایش حجم مربوط به کدام ماده است؟

     الف) آهن                      ب) کا ئو چو                       ج) الکل                    د) اکسیژن

 

11.برای ساخت دستگاه های تنظیم دما از چه خاصیتی استفاده می شود؟

   الف) متفاوت بودن مقدار انبساط مواد مختلف    

   ب) انبساط و انقبا ض غیر عادی آب

    ج) ساختار ذره ای مواد مختلف 

   د) نوع جنب و جوش ذرات مواد مختلف      

12در حجم و دمای یکسان کدام ماده انبساط بیش تری دارد؟

  الف) شیشه                          ب) آهن                       ج) اکسیژن                       د) آب

13. کدام ماده از اصل انبساط و انقباض پیروی نمی کند؟

   الف) آهن                          ب) اکسیژن                              ج) شیشه            د) آب  

 

15. در اثر گرمای  یکسان و در حجم مساوی انبساط کدام ماده کمتر  است؟

   الف) الکل                    ب) مس                                   ج)آهن                         د) شیشه  

 

سوالات تشریحی

۱.  -قانون انبساط و انقباض را تعریف کنید.

۲.   -چرا سیم های برق را بین تیرهای برق , کمی شل نصب می کنند؟

  “ بعضی وقت ها با ریختن آب داغ در لیوان , لیوان می شکند.”

۳. -با استفاده از اصل انبساط و انقباض علت این رویداد را توجیه کنید:

۴.  -  چگونه دماسنج را درجه بندی می کنند؟ توضیح دهید.

۵. - چرا باید دماسنج پزشکی را قبل از استفاده به شدت تکان داد؟

۶. -اگر بادکنکی را باد کنید سپس آن را برای مدتی در یک اتاق سرد قرار دهید , چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

۷. -اگر یک بطری شیشه ای را از آب پر کنیم و آن را داخل فریزر قرار دهیم , بعد از چند ساعت شیشه می شکند.   به نظر شما علت این اتفاق چیست؟ 

۸ -روکش پلاستیکی سیم های برق , در زمستان محکم تر سیم  را در بر می گیرند یا در تابستان ؟ چرا؟

۹   - دماپا چیست ؟ نحوه ی کار آن را به طور کامل توضیح دهید. .

۱۰    -سکه ای را تر می کنیم و آن را روی دهانه ی یک بطری می گذاریم .حال اگر بطری را درون ظرف آب داغ قرار دهیم چه می شود؟ چرا؟

۱۱    -با استفاده از نظریه مولکولی توضیح دهید , چرا گرما سبب انبساط مواد می شود؟

۱۲ -با توجه به میزان جنبش ذرات و فاصله ی ذرات از هم توضیح دهید چرا اگر حجم های مساوی از سه حالت ماده را گرم کنیم , گازها بیشتر منبسط می شوند؟

۱۳  -لاستیک ماشین را در تابستان کمتر باد می کنند, به نظر شما دلیل این کار چیست؟

۱۴.   کار پیچ تنظیم در دما پا چیست؟ 

۱۵.  مایع داخل دماسنج پزشکی چیست؟ چرا باید مراقب باشیم مخزن دماسنج پزشکی نشکند؟

۱۶- نظریه مولکولی را بنویسید.

۱۷.- با استفاده از نظریه مولکولی توضیح دهید که چرا لباس های خیس در تابستان زود تر خشک می شوند؟

۱۸. زهرا در یک روز تابستان بادکنکی را در اتاقش باد کرد و آن را به حیاط برد. فاطمه ر ا صدا زد تا با هم بازی کنند ولی با تعجب مشاهده کرد بادکنک او ترکیده است. علت را توضیح دهید.  

 

 آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد تقویم

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات