سوالات امتحان علوم نوبت اول سال سوم

در هریك از جمله های زیر یك غلط علمی وجود دارد زیر آن خط كشیده و كلمه درست را بنویسید ؟ (2 ) 

  1- پیوند یونی نوعی نیروی جاذبه است كه اتمها را در یك مولكول محكم كنار هم نگه می‌دارد.

  2- براساس نظر رادرفورد ، در اتم  الكترونها به دور هسته می چرخند .

  3- منشا گرمای خورشید واكنشهای شیمیایی درون آن است .

  4- در سطح شیبدار همواره طول بازوی مقاوم بیشتر از بازوی محرك است .


 جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید(2)

  5- وقتی اسید ها و  بازها با یكدیگر تركیب شود، آب و ......................  به دست می آید.

  6- تجزیه نور ستارگان اطلاعاتی را درباره ........................ آنها در اختیار ستاره شناسان قرار می دهد.

  7-  در ماشینها ، فاصله بین ............................ تا نیروی مقاوم را بازوی مقاوم  می گویند.

  8- ..........................توانایی انجام كار است. ( توان انرژی- نیرو )

  9- به مجموعه جزایر آتشفشانی كه در میان اقیانوسها سر از آب بیرون می آورند............................. گفته می شود.

  10- از نظر داروین جاندارانی كه ............................. بیشتری با محیط دارند ، شانس بیشتری برای زنده ماندن خواهند داشت.

  11- به تعداد پروتونهای یك اتم .......................................آن اتم می گویند.

  12- یكا یا واحد اندازه گیری انرژی .............................. است .


پاسخ صحیح را علامت (   ×    ) بزنید( 5/1 )

  13- کدام یک از ماشین های زیربا افزایش مقدار نیروبه ما کمک می‌کند؟

 الف: قرقره پرچم o     ب: فرغون o                 ج: راکت تنیس o        د: جاروی فراشی o

  14-  مدل اتمی كیك كشمشی مربوط به کدام دانشمند است؟ 

 الف: دالتونo       ب: تامسونo      ج: رادرفوردo       د: بورo    

  15- سیارك ها در فاصله بین كدام سیارات قرار دارند ؟

  الف: عطارد و زهره o      ب: زمین و مریخ o     ج: مریخ و مشتری o      د: مشتری وزحل o

  16- مایعی كه به عنوان ضد یخ در رادیاتور خودروها بكار می رود كدام است ؟

الف :  اتیلن گلیكول o    ب : اتانول   o        ج : تترا فلورو اتیلن  o          د : متانول  o

  17-کدام‌یک از عناصرزیردرخورشید وجود دارد؟

 

 الف) آهن-نیکلo  ب) آهن- سیلیکاتo ج) اکسیژن-هیدروژنo د) هلیم-هیدروژنo

 

  18- اگر بازوی مقاوم یك اهرم 2 برابر بازوی محرك آن باشد، مزیت مكانیكی این اهرم چند است؟

الف)دو  o       ب) چهار o         ج) یك چهارم o             د) یك دومo


               سؤالات تشریحی           

  19- تفاوت شهاب و شهابسنگ چیست؟(5/0)

 

 

 20- تفاوت قرقره با چرخ ومحور چیست ؟(5/0)

 

 21- چرا هرچه تعداد زلزله های کوچک در یک منطقه بیشتر باشد بهتر است؟(5/0)

 

 

  22- در فرمول شیمیایی CH4 دقت کنید. چند نوع عنصر مختلف در آن وجود دارد؟ از هر عنصر چند اتم وجود دارد؟ (75/0)

 

  23– فسیل چیست ؟ دومورد از کاربردهای فسیل را بنویسید ؟.( 5/1 )

 

 

  24 مفهوم این جمله چیست ؟   (( توان یک لامپ  1200  وات است . ))  (5/0)

 

  25 در برخورد ورقه های قاره ای با اقیانوسی چه پدیده هایی بوجود می آید؟ (5/0)

 

  26 چه عواملی سبب تغییر درساختمان  مولکول  DNA  می شود ؟ ( دو مورد ) (5/0)

 

 

  27-  مهمترین ویژگی ترکیبات یونی چیست ؟ (5/0)

 

 

  28- كلمات زیر را تعریف كنید.(1)

  الف) صورت فلکی :

 

  ب)ایزوتوپ :

  29-   در کدام حالت زیرکار انجام می شود؟ چرا ؟ (75/0)

 

الف -لباس به جالباسی آویزان است               ب -  علی از نردبان بالا می رود

                                                              

                                               

**********************************************************************************                                       

  مسائل:( توجه كنید كه در حل مسائل نوشتن معادله الزامی است. )

 

  30- دانش آموزی، جسمی به وزن  3000 نیوتن را به اندازه ی 2 متر ودر مدت زمان 20   ثانیه  از سطح زمین  بالا می برد توان این شخص را حساب كنید ( 1 )      

    

 

 

   31- هرم بزرگ خوفو(( که در مصر واقع است)) در حدود 140 متر ارتفاع دارد. برای بردن یک سنگ متوسط( 2500 نیوتن )به بالای این هرم چقدر كار باید انجام شود(1 ) 

     

 

 

                                                          

 

 

                                                          

                                                                                                                                                                                                          

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic