سوالات امتحان علوم نوبت اول سال اول راهنمایی

 

-در جاهای خالی كلمه مناسب بگذارید.( 2)

1- تبدیل شدن مستقیم جامد به گاز را  ......................... می‌گویند.

2- حركت مولكولهای جامد از نوع........................... است.( چرخشی- ارتعاشی- انتقالی )

3- فلزاتی كه گرما و برق را به خوبی از خود عبور می‌دهند..................نام دارند.

4- نیرویی که مانع حرکت  اجسام می شود را نیروی  ........................ می‌گویند.

5- واحد اندازه گیری جرم ......................است.

6- به انرژی ذخیره شده در مولکولهای ماده انررژی  ..........................گفته می شود.

7- برای جدا كردن اجزای آب و روغن  از روش ..........................استفاده می‌شود.

8- وسیله ای که دما را به میزان دلخواه تنظیم میکند ........................... نام دارد.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گزینه صحیح را انتخاب كنید و با علامت ضربدر(×) مشخص كنید(2)

9-انرژی الکتریکی جزء كدامیك از انواع  انرژی است؟

 الف انرژی تابشی       ب) انرژی جنبشی            ج)   انرژی  پتانسیل          د)  انرژی  مكانیكی

10-به نیروی جاذبه زمین چه گفته می شود؟

الف) نیروی گرانش         ب) نیروی مغناطیسی       ج) نیروی الكتریكی         د) نیروی اصطكاك

11-چه عاملی باعث ایجاد شتاب در اجسام می شود ؟

 الف)سرعت              ب)  نیرو                     ج)   انرژی                      د )   مسافت

12- فاصله مستقیم بین نقطه مبدا تا مقصد چه نام دارد؟

الف)مسافت                ب)طول                              ج)جابجایی                       د)سرعت

13-كدام یك از نیروهای زیر از فرو رفتن قایق در آب جلو گیری می‌كند؟

الف)نیروی گرانش      ب)نیروی مغناطیسی        ج)  )نیروی  تكیه گاه          د) )نیروی الكتریكی

14-مولکول آب از چه اتمهایی درست شده است؟

الف)اکربن و اکسیژن      ب) اکسیژن و هیدروژن   ج) اکسیژن و نیتروژن    د) هیدروژن و نیتروژن

15-كدام عامل زیر سرعت تبخیر  مایعات را کم می کند ؟     

    الف)افزایش دما      ب) افزایش سطح مایع      ج) افزایش بخار آب هوا       د)باد ( جریان هوا )

16-در مخزن دماسنج از چه مایعاتی استفاده می‌شود؟

الف) الكل یا آ ب          ب) جیوه یا الكل           ج) جیوه یا ضد یخ                د) الكل یا ضد یخ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

17- در هر جمله زیر یک غلط علمی وجود دارد. زیر آن را خط کشیده و کلمه ی درست را  بنویسید.(2 )

-  بر اساس نظریه ی دالتو ن اتم ها را می توان به یکدیگر تبدیل کرد.

 

-  وزن اجسام را با ترازو  اندازه گیری می كنند .

 

-  آ ب گرم اکسیژن حل شده ی بیشتری در خود دارد.

 

 

-  سوختهاو چوب دارای انرژی گرمایی هستند.

 

 

 

18- قانون پایستگی انرژِی چه چیزی را بیان می کند؟.(1)

 

19- ویژگیهای مخلوط نا همگن را نام ببرید.( 5/0)

20- چرا مایع درون مخزن دما سنج  بر اثر گرما بالا وبر اثر سرما پائین می‌رود؟(5/0)

 

21- چرا وقتی از استخر شنا بیرون می آیید احساس سرما می کنید؟(5/0)

 

22- ویژگی‌های عنصرهای فلزی را بنویسید.دومورد.(5/0)

1.............................................................................

2................................................................................................

23- تفاوت لامپ و بخاری برقی را از نظر تبدیلات انرژی بنویسید.(1)

 

24- كلمات زیر را تعریف كنید(5 / 1 )

الف)ماده خالص:........................................................................

ب) حلال:....................................................................................

ج ) شتاب : ......................................................................................

25- در هریک از پدیده های زیر چه تغییر حالتی انجام می شود  ؟(5/0)

الف تشکیل برفک یخچال :                                                   ب ) بارش باران :

 

 

 

26- چرا با آنكه در هوای شرجی بدن عرق می‌كندولی بدن خنك نمی‌شود؟(5/0)

 

 

27- یک قطار مسافت 540 كیلو متری را در مدت 6 ساعت طی می کند سرعت این قطار چند کیلومتر بر ساعت است  ؟ (5/0)

 

28- برای هریک از موارد زیر یک تفاوت بیان کنید؟ (1)

الف تفاوت بین عنصر و ترکیب :

 

ب تفاوت بین انرژی جنبشی با انرژی پتانسیل :

 

29 نموداردسته بندی مواد را رسم كنید . (1)

 

 

 

                                                                                                           

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات